You are currently viewing Dofinansowania do klimatyzacji 2024 – najważniejsze programy

Dofinansowania do klimatyzacji 2024 – najważniejsze programy

 • Post author:

Wysokie temperatury w okresie letnim, rosnąca świadomość ekologiczna i zamożność społeczeństwa sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na klimatyzację w domach i firmach. Na zakup i montaż klimatyzatora można obecnie otrzymać dofinansowanie. Dzięki temu można znacznie obniżyć koszty związane z inwestycją. W poniższym artykule omówimy dostępne rządowe i lokalne programy dotacyjne. Omówimy też, jakie kwoty pieniężne można otrzymać z każdego z nich, a także kto i w jaki sposób może ubiegać się o wsparcie. 


Dofinansowanie do klimatyzacji 2024

Czy w 2024 można otrzymać dofinansowanie do klimatyzacji? Dofinansowanie do klimatyzacji dotyczy wybranych modeli klimatyzacji, wykorzystujących technologię inwerterową. Technologia inwerterowa działa na zasadzie pompy ciepła typu powietrze-powietrze, jest bardziej efektywna energetycznie (energooszczędna), ale przede wszystkim może służyć zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania. Jeśli inwestor planuje wykorzystywać ją przez cały rok (również do grzania), ma możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na zakup i montaż klimatyzacji. 

Dla kogo dofinansowanie do klimatyzacji 2024?

Każda dotacja wiąże się ze spełnieniem dodatkowych warunków. Nie inaczej jest w przypadku dofinansowań do klimatyzacji. Warto więc zapoznać się z nimi szczegółowo, aby uniknąć niespodzianek. Dofinansowanie do klimatyzacji działającej w technologii inwerterowej (z funkcją ogrzewania) mogą otrzymać:

 • Program “Czyste Powietrze” – właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę starego źródła ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązanie.
 • Program “Moje Ciepło” – właściciele nowych budynków inwestujący w nowoczesne źródło ogrzewania.
 • Program “Ciepłe Mieszkanie” – właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy zlikwidują indywidualne, nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe.
 • Program “Agroenergia” – osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (użytki rolne od 1 do 300 ha, gospodarstwo rolne prowadzone osobiście minimum przez rok), a także prowadzący działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Programy dofinansowań różnią się między sobą wielkością sumy dofinansowania, a także kryteriami, od których uzależniona jest wypłata środków pieniężnych. W dalszej części artykułu weźmiemy wszystkie “pod lupę”.

Program “Moje Ciepło” – dofinansowanie do klimatyzacji 2024

Dofinansowanie z Programu “Moje Ciepło” skierowane jest do właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych wybudowanych po 1 stycznia 2021. Klimatyzatory muszą mieć technologię inwerterową (pompy ciepła powietrze-powietrze) spełniającą w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Warunkiem jest działanie w „systemie centralnym” dla ogrzewania całego domu o podwyższonym standardzie energetycznym. 

Wysokość dofinansowania w Programie “Moje Ciepło” to maksymalnie do 30 % kosztów inwestycji (z kartą dużej rodziny do 45% kosztów), ale nie więcej niż 7 000 zł.

Więcej informacji na temat znajdziesz tutaj: https://mojecieplo.gov.pl/

Program Czyste Powietrze dofinansowanie do klimatyzacji 2024

Dofinansowanie do klimatyzacji z Programu “Czyste Powietrze” skierowane jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków  jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jaki cel pokrywa dofinansowanie? Kompleksową termomodernizację oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy ekologiczne.

W odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klimatyzatory muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Dofinansowanie z Programu “Czyste Powietrze” uzależnione jest od osiąganych dochodów i tak: 

 • osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł – max 40% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 400 zł.
 • osoby, których dochód miesięczny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł netto – max 70% kosztów, nie więcej niż 7 800 zł;
 • osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym –  nawet do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 11 100 zł.

*UWAGA: Nowe warunki pozwalają rodzinom o niższych dochodach ubiegać się o wypłatę do 50% środków przewidzianych w dotacji jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji!  

Więcej dowiesz się tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/

Program “Ciepłe Mieszkanie” – dofinansowanie do klimatyzacji 2024 w bloku

Dotacja z Programu “Ciepłe Mieszkanie” skierowana jest do osób fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnot mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali.

Celem dotacji jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na efektywne źródło ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jakie warunki muszą spełniać klimatyzatory? Dokładnie te same, jak w Programie “Moje Ciepło”. 

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji z Programu “Ciepłe Mieszkanie” 

 • Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 tys. zł – max 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal). W miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Osoby, których miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł netto (podwyższony poziom dofinansowania) – max 60% kosztów (ale nie więcej niż 27,5 tys. zł na jeden lokal). W miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Osoby fizyczne, których miesięczny dochód nie przekracza 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 516 zł w gospodarstwie jednoosobowym –  nawet do 90% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 41 tys. zł na jeden lokal. W miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Te warunki obowiązują również dla osób z ustalonym prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dofinansowanie do klimatyzacji dla wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali):

 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – do 350 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).
 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – do 360 tys. zł (do 60% kosztów) lub do 375 tys. zł (do 60% kosztów) w przypadku pompy ciepła.
 • Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła – do 150 tys. zł (do 60%).

Więcej na temat Programu “Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/o-programie

Program “Agroenergia” – dofinansowanie do klimatyzacji 2024

Program “Agroenergia” wyszedł z inicjatywy NFOŚiGW. Dotacja skierowana jest do osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (użytki rolne 1-300 ha, gospodarstwo rolne prowadzone osobiście minimum rok) oraz prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Dofinansowanie do klimatyzacji – jaka wysokość?

 • dla instalacji o mocy 10 do 30 kW – maksymalnie do 20 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 15 000 zł,
 • dla instalacji o mocy 30 do 50 kW – maksymalnie do 13% kosztów inwestycji, nie więcej niż 25 000 zł,
 • dla instalacji hybrydowej (fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła) można otrzymać dodatek w wysokości 10 000 zł.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

Mój Prąd dofinansowanie do klimatyzacji

A może Program Mój Prąd dofinansowanie do klimatyzacji? Nabór wniosków o wypłatę dofinansowania w Programie “Mój Prąd 5.0” został zamknięty przed planowanym terminem zakończenia. W planach jest jednak uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie, o którym inwestorzy mają być informowani na stronie https://mojprad.gov.pl/.

Ulga termomodernizacyjna

Możliwe jest uzyskanie finansowania zakupu i montażu klimatyzatora z funkcją grzania jako pompy ciepła powietrze-powietrze poprzez ulgę termomodernizacyjną. Konieczne jest wówczas wykazanie związku poniesionego wydatku z przeprowadzonym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy poniesione koszty na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Poza złożeniem deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, trzeba dołączyć do dokumentów załącznik PIT/O. Zachowaj więc faktury VAT, które będą dowodem poniesionych wydatków! 

Jeśli wydatki na termomodernizację przekraczają roczny dochód za dany rok podatkowy, wówczas należy w kolejnych latach odliczyć pozostałą część kwoty (nie dłużej jednak niż przez 6 lat). 

Szczegółów na temat ulgi termomodernizacyjnej dowiesz się tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna

Dofinansowanie do montażu klimatyzacji

Dofinansowanie do montażu klimatyzacji skierowane jest do osób fizycznych (na potrzeby nowych, jak i termomodernizowanych domów), rolników oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z programów państwowych oraz regionalnych inicjatyw. Klimatyzacja przestaje być już nadprogramowym wyposażeniem budynków, a powoli staje się standardem – jeśli więc jesteś zainteresowany zakupem i montażem klimatyzacji, to zapraszamy do kontaktu z Zimną Strefą! Na pewno pomożemy w odpowiednim doborze urządzeń, prawidłowo zainstalujemy, a w razie potrzeby zapewnimy dogodny i szybki serwis.